Pi-Move

Visie

Met slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen houden we onze moderne metropolen, maar ook kleine dorpen met grote onderlinge afstanden leefbaar en aantrekkelijk om te wonen, te werken, te recreëren en te ontspannen.

Missie

Bij Pi Development houden we ons al bijna 15 jaar bezig met productontwikkeling voor een groot aantal verschillende werkgebieden. Duurzame mobiliteitsoplossingen zijn daarbij altijd onderdeel geweest van ons dagelijks werk. De ervaring van de mensen in ons team gaat vaak nog verder terug dan die 15 jaar, omdat de mobiliteitsbranche vanuit hun persoonlijke passie al jaren geen geheimen voor hen kent.

Alle processen bij Pi Development zijn gebaseerd op enerzijds de marktvraag (Market Pull) en anderzijds de technologische mogelijkheden (Technology Push). Dit zijn de hoofdkrachten die het innovatiewiel laten spinnen. Wij hebben ons bureau zo ingericht dat we onze opdrachtgevers in elke fase van het traject professioneel kunnen ondersteunen met het beantwoorden van hun innovatievraag. Zelfs al is de vraag nog niet helder geformuleerd, dan beschikken wij over de kennis en ervaring en beheersen we de processen om de innovatievraag voor onze pijler-klanten expliciet te maken.

Er heerst bij Pi development een cultuur van open, eerlijk en transparant communiceren. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze pragmatische houding onze relaties het meest efficiënt kunnen voorzien van een slimme duurzame mobiliteitsoplossing. Wij ademen mobiliteit en alles wat daarmee te maken heeft. Wil jij het hart van jouw mobiliteitsinnovatie weer laten kloppen? Leg je vraagstuk dan voor aan ons!